Atlas Life Events

Samen met vrijwilligers en professionals brengen we de oorzaken en gevolgen van life events in kaart. We maken daarvoor gebruik van bestaande wetenschappelijke inzichten. We verzamelen deze kennis in de Atlas life events. Op die manier voorzien wij de ErWelzijn werkwijze van een wetenschappelijk fundament. Met de Atlas kunnen professionals op basis van wetenschappelijk kennis aantonen wat het risico is op opvolgende problematiek. Daarnaast geeft deze kennis hen overtuigingskracht om samen met hun partners van de sociale wijkteams en specialistische hulpverlening de life event-gedachte te omarmen.

De Atlas is opgebouwd uit kaarten. Op iedere kaart staat een life event met de verbanden tussen het desbetreffende life event en opvolgende problematiek. Bij ieder daarvan is een korte toelichting over de aard en aannemelijkheid van het verband weergegeven met verwijzingen naar onderzoeken die dat onderbouwen of weerleggen. Deze kaarten samen vormen de Atlas life events.

De Atlas groeit gestaag. Op dit moment bevat de Atlas al meer dan 40 oorzaken en gevolgen tussen life events met verwijzingen naar 80 wetenschappelijke bronnen. Eind 2021 zal de Atlas ruim 30 kaarten bevatten met naar schatting 150 oorzaken en gevolgen.

Naar de Atlas life events >