ErWelzijn innovatieroute

Wil jij meer impact met preventief werk? De aanpak van ErWelzijn richt zich op het in kaart brengen van de oorzaken en gevolgen van life-events en het ontdekken van signaleringsmomenten en welke ondersteuning op welk moment, door wie gewenst is. Dit doen we o.a. door het spelen van het levensdomino spel met ervaringsdeskundigen en sociale professionals. Deze signaleringsmomenten leveren verrassende samenwerkingsverbanden op met partners uit de wijk, het sociaal domein en bedrijfsleven.

Vervolgens ontwikkelen we samen met hen innovatieve oplossingen. Zo kunnen problemen worden voorkomen (primaire preventie) of verergering van problemen beperkt (secundaire preventie). In de aanpak is een brede blik belangrijk om de eenvoudige reden dat de gevolgen van life-events vaak ook brede gevolgen hebben en zich niets aantrekken van de organisatorische scheidslijnen. ErWelzijn overstijgt daarmee in de preventieve aanpak de grenzen van de verschillende werkvelden en beleidsterreinen (domeinen). 

Neem gerust contact met ons op of kom een kop koffie drinken. We denken graag mee!